Onze missies

Onze missies?

 

►Advies en steun

 • Centraal contactpunt (SPOC) voor Brusselse bedrijven en partners in het domein Transport en Logistiek,
 • Het versterken van adviesdiensten voor bedrijven in domeinen van ons expertisekring.

 Opleiding

 • Verbetering van het kwalificatieniveau in de Transport- en Logistiek domeinen,
 • Adequate opleidingen van werkzoekenden,
 • Bijscholing van werknemers, alsook omscholing en jobbehoud,
 • Opleiding van studenten en leerkrachten van het middelbaar en hoger onderwijs.

►Terbeschikkingstelling van hoogwaardige infrastructuur en uitrustingen 

 • Aan onderwijsinstellingen en opleidingscentra,

►Tewerkstelling

 • Advies, tewerkstelling, matching van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in Brussel en omgeving,
 • De werkopportuniteiten on Transport en Logistiek in de Haven van Brussel,
 • Ontwikkeling van acties rond tewerkstelling (JobDay, Coachingday, beurzen, enz. …) en het creëren van jobs.

►Identificatie en validering van de competenties 

 • Identificatie van de competenties,
 • Validering van de competenties van werknemers en werkzoekenden.

►Sensibilisering, promotie en imago

 • Promotie van de beroepen en kwalificaties alsook de middelen om ze te bereiken,
 • Promotie van de beroepen en diensten van de Haven van Brussel,
 • Herwaardering van het imago van de betreffende beroepen.

► Ontwikkeling van projecten, netwerken en samenwerkingen

 • De oprichting of deelname aan projecten met betrekking tot de Haven van Brussel, het domein Transport en logistiek of ons expertisekring.
 • Alle ontwikkelingen van netwerken en partnerschappen die de realisatie van onze missies bevorderen.

►Sectorobservatie en thematische studies

 • Analyse van de supply chain tendensen die invloed hebben op de evolutie van de TL-beroepen in België en Brussel, gebruikt o.a. om de opleidingsprogramma's en -methodes aan te passen aan deze evolutie.
 • Analyse van de sectorale noden en identificatie van de nieuwe competenties en opleidingsbehoeften.
 • Analyse van gerichte problemen die direct of indirect behoren tot ons vakgebied of expertisegebied.